În Republica Moldova, sectorul energiilor regenerabile (SER) cunoaște o dinamică lentă, dar pozitivă. În anul 2015, raportul dintre energia regenerabilă produsă și consumul final de energie a depășit nivelul de 15 %. Totodată, dezvoltarea SER este neuniformă, iar 98 % din energia regenerabilă este reprezentată de biocombustibili. Sectorul privat este implicat în producerea electricității în baza utilizării energiilor eoliene, solare și a biogazului. Deși utilizarea acestor tipuri de energie tinde să fie tot mai mare, ponderea lor în totalul energiei regenerabile este foarte mică(0,5 % din 100).

Cauzele ce determină prezența redusă a utilizării energiilor regenerabile în sectorul afacerilor sunt:

  • Costurile investiționale foarte mari
  • Procedurile birocratice

Deși, în practica internațională, se cunosc diverse scheme de sprijin pentru promovare SER, în Republica Moldova mecanismele utilizate în acest scop se bazează fie pe finanțarea indirectă din banii publici, fie pe suportul financiar al donatorilor externi. Chiar dacă sunt prevăzute și alte forme de stimulare financiară pentru SER, cum ar fi facilități fiscale, de creditare sau finanțare bugetară directă, acestea, pentru moment, nu sunt aplicate.

O trăsătură comună a documentelor de politici ce țin de domeniul energetic și care creează o anumită ambiguitate se referă la faptul că, domeniul eficienței energetice și cel al energiilor regenerabile sunt unificate. Între aceste două domenii există o relație de cauzalitate, comasarea lor fiind întemeiată.

Totuși, nu avem criterii clare de delimitare între aceste domenii, respectiv, nu există nici o separare dintre efortul financiar ce trebuie îndreptat spre aceste două sectoare. Un alt aspect, care diminuează din eficiența instrumentelor financiare, ține de finanțarea separată a acțiunilor, fără ca să existe o abordare unică de susținere a dezvoltării SER.

Adoptarea „Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile” este binevenită deoarece, pe lângă instrumentele existente, care includ doar finanțările directe, vor fi instituite scheme suplimentare de sprijin pentru SER. Un avantaj al acestor scheme ar fi posibilitatea de a identifica prețuri fixe pentru electricitatea produsă din SER, fapt ce ar avea efecte financiare minore asupra consumatorilor. Totodată, acest act legislativ comportă anumite neajunsuri:

  • Legea nu este cuprinzătoare pentru tot sectorul energiilor regenerabile și instituie mecanisme de sprijin doar pentru producerea electricității și a biocarburanților;
  • Licitațiile pentru stabilirea prețurilor fixe ar putea favoriza intrarea pe piață a unui număr limitat de mari investitori. Drept urmare, poate apărea un segment de piață cu un grad înalt de concentrare a producătorilor și cu un risc sporit de practici anticoncurențiale;
  • Schema de sprijin pentru biocarburanți ar putea fi neatrăgătoare pentru producătorii din domeniu, în condițiile în care prețurile de import al combustibililor ar fi mici.

Publicația a fost realizată în cadrul proiectului „Susţinerea reformelor structurale în sectoarele bancar, energetic şi a întreprinderilor de stat din Moldova”, finanţat de către Ambasada Marii Britanii la Chișinău prin intermediul Fondului pentru Buna Guvernare. Responsabilitatea pentru conținutul acestei publicații îi aparține autorului, și nu reflectă neapărat poziția Guvernului Britanic.

Acest studiu a fost realizat de către Centrul Analitic Independent Expert-Grup.

Comentarii

comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.