Primăria Municipiului Chişinău a publicat astăzi anunţurile privind concursurile pentru funcţiile publice vacante, pentru următoarele poziţii:

1.  Şef al Direcţiei Generale Finanţe –  fișa de post cere studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției, şi anume: economie, contabilitate, finanțe și bănci, studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență, master în  administrație publică sau management.

2. Şef al Direcţiei Generale Transport Public şi Căi de Comunicaţie –  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției, şi anume:  autovehicule, nave și aeronave, cu specialitatea Ingineria transportului auto; arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea Planificare urbană și regională; construcții și inginerie civilă, cu specialitatea Căi ferate, drumuri și poduri și studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență sau  master în  administrație publică.

3. Şef al Direcţiei Generale Comerţ, Alimentaţie Publică şi Prestări Servicii – fișa de post cere studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției, şi anume: marketing cu specialitatea Marketing și logistică;  merceologie și comerț cu specialitatea Merceologie și comerț; procesarea alimentelor cu specialitatea Tehnologia și managementul alimentației publice; tehnologia produselor alimentare; juridice; economice și studii de master în domeniu specializărilor de la ciclu de licență sau  master în administrație publică sau management.

4. Şef al Direcţiei Generale Educaţie, Tineret şi Sport –  fișa de post cere studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției, şi anume:   științe ale educației cu specialitatea Pedagogie; pedagogie (educație socială); psihopedagogie;  psihopedagogie specială; economie și studii de master în domeniile: educațional / administrației publice / management.

5, Şef al Direcţiei Generale Locativ – Comunale şi Amenajare –  fișa de post cere studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției, şi anume: construcții și inginerie civilă, cu specialitatea Construcții industriale și civile; arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea Planificare urbană și regională; inginerie și management pe ramuri; juridice; management și studii de master în domeniile studiilor de licență/ master în domeniile menționate mai sus / administrație publică sau oricare altă specialitate din domeniul construcțiilor și inginerie civilă cu master la specialitatea  construcții industriale și civile.

6. Şef al Direcţiei Municipale pentru Protecţia Drepturilor Copilului –  fișa de post cere studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției, şi anume: științe ale educației, cu specialitatea Pedagogie; pedagogie (educație socială); psihopedagogie; psihopedagogie specială; asistență socială și studii de master în domeniul educațional sau administrație publică.

7. Şef al Direcţiei Autorizare şi Disciplină în Construcţii – fișa de post cere studii superioare absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniile de activitate ale Direcției, şi anume: construcții și inginerie civilă, cu specialitatea Construcții industriale și civilă; arhitectură și dezvoltare teritorială, cu specialitatea Arhitectură sau Planificare urbană și regională și sudii de master  în construcții industriale și civile / planificare urbană și regională / administrație publică sau management.

De asemenea, una dintre condiţiile de bază pentru toate funcţiile publice vacante expuse la concurs este experienţă profesională în domeniu, dar şi experiență managerială a candidaţilor. Informaţia deplină privind condiţiile de desfăşurarea a concursurilor este plasată pe pagina web oficială a Primăriei Municipiului Chişină, dar şi pe portalul guvernamental al funcţiilor publice.

Termenul limită de depunere a dosarelor pentru participare la concurs, care va include proba scrisă şi interviul, este 28 februarie 2018, pentru toate funcţiile publice vacante.

Comentarii

comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.