Agenția de Inspectare și Restaurare a Monumentelor din RM, în frunte cu Ștefanița Ion de Moldavie, a solicitat Consiliului Municipal Chișinău 10 milioane de lei pentru demararea șantierului de restaurare din str. Bănulescu Bodoni 16. 

Potrivit acestuia, clădirea sus menționată este într-o stare avansată de degradare, iar acest obiectiv cu statut de monument de istorie și arhitectură trebuie restaurat și valorificat.

Legea ocrotirii monumentelor mentioneaza: Art.42. – Consiliile locale ale unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul întâi şi de nivelul al doilea prevăd în bugetele anuale sumele necesare pentru lucrările de evidenţă, studiere, punere în valoare, salvare, protejare, conservare şi restaurare a monumentelor situate în teritoriile lor, în baza propunerilor Ministerului Culturii şi Turismului.” a mai declarat acesta.

Scurt istoric despre clădirea de la intersecția străzilor Bănulescu-Bodoni și București

Casa cu locuinţele profesorilor gimnaziului nr.1 pentru băieţi
Monument de arhitectură şi istorie de însemnătate naţională, introdus în Registrul monumentelor de istorie şi cultură a municipiului Chişinău la iniţiativa Academiei de Ştiinţe.

În 1839 Duma urbană a acordat un enorm lot de pământ pentru construcţia spitalului militar, o parte a cartierului cuprinsă între străzile Kiev, Seminarului şi Podoliei. După construcţia blocului principal al spitalului (1843) a fost începută construcţia blocurilor secundare. Între anii 1853–1854 a fost construită clădirea amplasată la colţul cartierului. S-a păstrat descrierea casei din 1861, scrisă de mâna lui A.I. Bernardazzi: „Corp secundar de casă, ridicată într-un parter, cu demisol de piatră sub o parte şi cu un beci boltit, acoperit cu ţiglă, lung de 69 de stânjeni de-a lungul străzii Poldoliei şi 15,5 – a Seminarului”.

Este o clădire construită la colţul cartierului, ridicată într-un parter pe un demisol înalt, pe un plan unghiular, cu faţadele aliniate la liniile roşii ale străzilor. Arhitectura este eclectică, în baza clasicismului cu influenţa arhitecturii ruse, care se manifestă în structura pavilionară a edificiului şi introducerea detaliilor arhitectonice specifice.

Clădirea este compusă din câteva secţii – la un capăt şi la colţul cartierului sunt amplasate câte un bloc masiv, dotat cu elemente decorative legate între ele prin corpuri de case alungite, mai scunde, cu o decoraţie plastică mai modestă. Blocurile formează o impresie cubică, cu compoziţia faţadelor alcătuite din trei şi cinci axe, cu ferestre în arc în plin cintru, subliniate de arhivolte cu bolţarul central – cheie de boltă.

Intrarea principală este scoasă în evidenţă prin porticul înalt, acoperit printr-o boltă cilindrică, susţinut prin două coloane ale ordinului doric, segmentate în bosaje „diamant”, replici ale decoraţiei de la colţurile pavilioanelor. Acestea continuă vertical, dotate cu acoperişuri piramidale, amintind prin proporţiile lor fleşele, la baza cărora se află arcuri ruseşti în acoladă de tip „kokoşnik”. Caracterul izolat al acestor blocuri este accentuat şi de acoperişurile lor în patru ape cu panta segmentată.

Caracteristic eclecticii sunt şi orificiile îngemănate pentru aerisirea podului, plasate pe friza de sub cornişă şi denticulele de sub friză. Arhitectura secţiilor alungite sunt înviorate de detaliile arhitectonice obişnuite: ferestre în segment de arc, ancadramente cu cornişe rectangulare, plita de pervaz comună pentru toate ferestrele, cu panouri în „diamant” sub fiecare gol de fereastră.

Astăzi, clădirea și-a pierdut din farmec și din splendoare.

Foto: Stefanita Ion de Moldavie via Facebook

Comentarii

comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.